Visar 7 av 51 inlägg

Tips

Belopp och procent

Belopp och procent 2024 Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det...
Läs mer
Nyhet

Moms i samfälligheter, ekonomiska föreningar m.m.

I februari 2022 beslöt Skatteverket att samfälligheter och vissa ekonomiska föreningar som till exempel fiberföreningar, skulle anses sälja momspliktiga tjänster när de tog betalt...
Läs mer
Nyhet

Modernare regler för arkivering av räkenskapsinformation m.m.

Regeringen föreslår förändringar i bokföringslag och aktiebolagslag m.fl. som ska träda ikraft den 1 juli 2024. De viktigaste förändringarna är att kravet att behålla...
Läs mer
Nyhet

Värderingsregler i en kontrollbalansräkning

Högsta domstolen har avgjort hur ett företag ska beräkna nettoförsäljningsvärde i ett varulager vid upprättande av en kontrollbalansräkning. I en kontrollbalansräkning får tillgångar tas...
Läs mer
Nyhet

Skattereduktion för batterier

Hushåll kan få skattereduktion för grön teknik och installationer av batterier. En förutsättning för avdrag är enligt Skatteverket att systemet är kopplat till en...
Läs mer
Nyhet

Moms – delade lokaler

Tidigare har vi berättat om att Högsta Förvaltningsdomstolen underkände Skatteverkets tolkning av reglerna om frivillig registrering av moms för att kunna dra av ingående...
Läs mer
Nyhet

Installation av laddstationer i fastigheter

När en fastighetsägare installerar laddstationer på en fastighet uppkommer en rad olika skattefrågor. Skattemässigt kan en installation behandlas olika beroende på om installationen sker...
Läs mer