Få hjälp med Affärsutveckling:

Bollplank för hållbara vägval 

För att kunna använda hållbarhet i affärsutvecklingen måste man identifiera vilka frågor som är viktigast för det egna företaget. Vad kan vi påverka och vad kan vi bidra med? Vilka frågor är kritiska för oss och i vilka sammanhang kan vi ha nytta av arbetet?

Det kan till exempel handla om Eco-driving som är lönsamt både ur ett företagsekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Eller resurssnål tillverkning i den egna produktionen som leder till mindre klimatpåverkan och samtidigt ger högre lönsamhet.

Genom att arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor i din affärsutveckling kan du:
• Utveckla och framtidssäkra företaget.
• Förekomma kundkrav som växer på hållbarhetsområdet.
• Möjliggöra nya marknader, som t ex offentliga upphandlingar.

Alla typer av företag vinner på att arbeta med hållbarhet i sin affärsutveckling. Vi hjälper dig att räkna och jämföra olika alternativ och komma fram till dina bästa val.

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning i Sverige får du:

  • Rutinerade rådgivare
  • Specialistkompetens
  • Hjälp med affärsplan m.m.
  • Personlig kontakt

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revision & Redovisning har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.