Få hjälp med Revision och intyg av hållbarhetsredovisningen:

Granskning och garantier för affärspartners m.fl.

I flera sammanhang behövs granskning av att hållbarhetsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt. Hållbarhetsredovisningar ska enligt de nya reglerna revideras. Om ett företag frivilligt redovisar hållbarhetsupplysningar i sin årsredovisning måste dessa upplysningar också revideras. En revision visar att man följt de regler som finns uppsatta och ökar trovärdigheten för företagets hållbarhetsrapportering. Helt enkelt att göra det trovärdigt att man gör det man säger att man gör.

I andra sammanhang kan det krävas ett intyg som visar att företaget uppfyller ett eller flera krav inom hållbarhetsområdet. Det kan gälla i kontakter med myndigheter, banker eller försäkringsbolag samt i olika kundkontakter.

Vi hjälper er med revision och intyg för ert hållbarhetsarbete.

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning i Sverige får du:

  • Professionella analyser
  • Kvalitetssäkrade beslutsunderlag
  • Förslag på förbättringar
  • Personlig kontakt

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revision & Redovisning kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade och/eller godkända revisorer.