Få hjälp med Granskningsuppdrag:

Hitta svagheter och förbättringsmöjligheter 

Nya ögon, professionell bedömning och ett utifrån-och-in-perspektiv kan hitta fel och förbättringsmöjligheter av olika slag som inte upptäckts i det interna arbetet. Välkommen till LR Revision & Redovisning!

Innan årsredovisningen eller deklarationen skickas in är det bra att någon utomstående går igenom den. Det är många krav som ska uppfyllas. Numera är det svårt att ändra en inskickad årsredovisning och därför är det viktigt att den är rätt från början, annars kan till exempel kreditupplysningar och rating påverkas negativt vilket gör att företaget kan få problem längre fram. Det är också viktigt att lämna tillräckligt med upplysningar i en deklaration för att minska risken för skattetillägg. 

Granskning av effektivitet, risker, rutiner m m

Företagsledningen är ansvarig för att det finns en kontroll och uppföljning i ett företag. Större företag har särskilda internrevisionsavdelningar för att granska effektiviteten och upptäcka brister. Även mindre företag kan ha behov att granska rutiner och där kan vi hjälpa till. 

Exempel på områden kan vara att granska hur rutiner följs av anställda, bedöma risken för att företagets utsätts för förskingringar och annan brottslighet och om företaget uppfyller olika typer av krav t.ex. dataskydd, hantering av personuppgifter, miljöregler och krav i kvalitetsstyrningssystem. 

Vi har erfarenheter från många företag och följer med i den tekniska utvecklingen. Revisorn kan därför hitta möjligheter till förbättringar genom effektivare rutiner och nya tekniska lösningar. Att driva företag kan vara ensamt och ibland behövs någon att prata med som är insatt i företaget, har tystnadsplikt och står fri från sidointressen. Revisorn uppfyller dessa krav. 

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning får du:

  • Professionell bedömning
  • Tips på förbättringar
  • Kvalitetssäkring
  • Personlig kontakt

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revision & Redovisning kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade och/eller godkända revisorer.