Rådgivning som synliggör ert hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsarbete, eller CSR (Corporate social responsibility) som vi ibland säger, är en självklar del för alla företag. Det handlar om miljöfrågor och klimat, ekonomiskt hållbara affärer samt sociala frågor som till exempel arbetsmiljö. Men hållbarhet handlar också om etik och värderingar. Att göra rätt för sig.

Ambitionen med hållbarhetsarbetet kan variera beroende på bransch, företagets storlek, kunder och medarbetare, men det är en viktig strategisk aspekt som allt fler prioriterar för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Hållbarhetskraven ställs idag i flera sammanhang som till exempel:

  • För att bli leverantör till större företag eller vid offentlig upphandling där det ställs krav på leverantörerna.
  • När ditt bolag är underleverantör till större företag som upprättar hållbarhetsredovisningar där även deras leverantörers hållbarhetsarbete måste beskrivas.
  • I kontakt med banker som i ökad utsträckning tittar på hållbarhet i sin utlåningsverksamhet, dessa krav kan även träffa underleverantörer. Ett exempel är Bankinitiativet som handlar om bankers utlåning till byggprojekt där det ställs krav på entreprenörer och underentreprenörer.
  • Vid rekrytering.

Genom att jobba integrerat med alla dessa frågor i företagets strategi, verksamhet och beslut skapas inte bara långsiktiga och framgångsrika affärer utan även positiv inverkan på samhället. För många kunder kan ett företags hållbarhetsarbete vara viktigt när de väljer vilket företag de ska göra affärer med.

På LR Revision & redovisning hjälper vi er att synliggöra ert hållbarhetsarbete. Arbete är viktigt för alla, men kan variera utifrån de egna förutsättningar och behov. Vi guidar er till en bra nivå.

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Här kan du läsa mer om fördelarna med våra hållbarhetstjänster:

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revision & Redovisning har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.