Revision som lönar sig

Revision handlar om att i steg för steg säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet. Där är vi på LR Revision & Redovisning en trygg partner, och med oss får du en personlig kontakt som följer ditt företag under lång tid.

Reviderade årsredovisningar innebär många fördelar. Leverantörer, kunder, banker och andra intressenter ska kunna lita på årsredovisningar och att det är god ordning i företaget.

Revisionsberättelsen talar om hur företaget sköter sig och gör att intressenterna kan lita på årsredovisningen. Det kan i sin tur kan ge fler affärer och bättre villkor. En studie från Umeå Universitet visar till exempel att företag som revideras i regel får lägre räntor när de lånar pengar än företag som inte revideras.

Ägarna och ledningen får också ett kvitto på att redovisning och förvaltning är i ordning, och tips på förbättringar och effektiviseringar – och därmed en tryggare tillvaro.

Aktiebolag med revison växer snabbare i nettoomsättning än de som valt bort revison. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Läs mer om fördelarna med några av våra revisionstjänster: