Kompetens och engagemang som ger resultat

Bli partner

LR Revision & Redovisning är ett framgångsrikt nätverk av fristående revisions- och redovisningsföretag. Vi växer stadigt och är alltid lika glada över att hälsa nya delägare välkomna. När du väljer att bli medlem i LR Revision & Redovisning får du tillgång till en rad centrala resurser.

Nedan kan du läsa lite om vad du kan ta del av som medlem:

Revision

Vi har en gemensam revisionshandbok och har utarbetat en rad vägledningar och mallar till stöd i det dagliga arbetet. Vi har en uppskattad frågeservice där det snabbt går att få svar på olika revisions- och redovisningsfrågor. Dessa svar blir tillgängliga, i anonymiserad form, för alla inom LR Revision & Redovisning. Vi kan även utföra eller förmedla uppdrag som kräver specialistkompetens. Vi har en aktiv revisionskommitté som tar fram och reviderar vår gemensamma policy och ger råd och anvisningar i frågor som rör revision och redovisning.Vår kvalitetskommitté tar fram förslag till kvalitetsnormer och ansvarar för vårt interna kvalitetskontrollsystem.

Våra gemensamma riktlinjer, normer och kontrollsystem ger dig tillgång till utökad kompetens samt råd och stöd. Detta innebär också en kvalitetsstämpel som ger dig ett försprång gentemot dina lokala konkurrenter.

Redovisning och skatt

Även på redovisningsområdet har vi utarbetat vägledningar och mallar och vi har även här en uppskattad frågeservice.
När det gäller skatteområdet har vi tillgång till fördjupad skatteinformation och frågeservice genom samarbete med skattespecialister.

Marknadsföring

Genom vår gemensamma marknadsföring profilerar vi oss och bidrar till att stärka delägarföretagens status och position. Vi administrerar hemsidor och e-post för byråerna. Vi erbjuder även gemensamma inköp av trycksaker m.m, som bidrar till en kostnadseffektiv marknadsföring och vi stöttar även lokala satsningar för maximal effekt.
Vårt gemensamma budskap är ”Kompetens och engagemang som ger resultat”.

Utbildning

Kompetens är ett av de viktigaste nyckelorden inom LR Revision & Redovisning. Därför lägger vi stor vikt vid att erbjuda anpassat stöd i alla faser – från utbildning inom nya områden, till underhåll och uppfräschning av befintliga kunskaper. Vi anordnar egna utbildningar och veckolånga seminarier till lågt pris för delägarföretagen. Från centralt håll stöttar vi även med råd och planering av byråinterna utbildningar.

Fler fördelar

Det finns många fler fördelar med att vara ansluten till LR Revision & Redovisning. Våra medarbetare framhåller gärna den goda stämningen och sammanhållningen. Viktigt är också det stöd man kan få av kollegor, både till vardags och i samband med våra återkommande aktiviteter.

Vår storlek gör att vi kan erbjuda våra delägarföretag förmånliga villkor genom gemensamma upphandlingar av programvaror för revision, redovisning, skatt och byråintern administration.

Alla våra gemensamma satsningar bidrar till att du som lokalt verksam ska kunna erbjuda dina kunder hög kvalitet, kompetens, service och tillgänglighet. Genom vår centrala organisation får du tillgång till spetskompetens, rådgivning och analys som ger dig en extra styrka på lokal nivå. Genom samarbete mellan delägarföretag kan vi även erbjuda ett rikstäckande nätverk för t.ex. franchiseföretag och andra rikstäckande företag och organisationer.

Den gemensamma verksamheten finansieras via en omsättningsbaserad serviceavgift. I denna ingår olika tjänster som tillgång till våra handböcker, vägledningar, frågeservice och informationstjänster. Vi sänker kostnaderna för delägarföretagen genom t.ex. gemensam upphandling av programvaror, utbildningar, kvalitetskontroll m.m..

Ring oss på 0705-95 92 90 eller maila till info@lr-revision.se för mer info. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Aktuellt

Uppdaterat 200703: Aktuellt kring Corona för svenska företag

Läs mer här


Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Fortsätt läs här


Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden. Read more here


Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Bild på MartinBokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer