Gå med i LR för konkurrenskraft, arbetsglädje och lönsamhet!

Som delägare i servicebolaget LR Revision & Redovisning blir du en del i ett kompetent och engagerat nätverk, och får tillgång till allt du behöver för att ligga i framkant i en bransch i utveckling.

Nätverket: Samarbete med fördelar

Ca 70 revisions- och redovisningskontor med ca 350 medarbetare i berikande gemenskap.

 • Gemenskap: god stämning, engagemang och sammanhållning; stöd till vardags och i aktiviteter; årlig stor byråkonferens, 2 delägarmöten per år, erfarenhetsträffar, ämneskommittéer
 • Kompetens: ge och få råd inom special- och expertområden
 • Storlek och styrka: ger kraft och trygghet i ditt erbjudande till kund, och förhandlingsfördel i uppköp m m
 • Rikstäckning: gör dig tillgänglig för t ex franchiseföretag och andra rikstäckande företag och organisationer
 • Internationellt nätverk: Member of Russell Bedford International

Servicebolaget: Central kompetensresurs

Vår gemensamma Sverige-avdelning för utbildning, stöd, arbetsverktyg m m.

 • Central kompetens: rådgivning, stöd, tips, analys m m – på distans och hos dig
 • Verktyg: intranät med mallar, exempel, checklistor, handböcker, vägledningar etc
 • Utbildningar och föreläsningar: webb och IRL, övergripande och byråinterna
 • Utveckling: av befintliga och nya tjänster, rekrytering, benchmarking etc
 • Programvaror: ständigt uppdaterade; många ingår – förmånligt pris på andra
 • Marknadsföring: kundundersökningar, kundaktiviteter, nyhetsbrev, webb m m
 • Steget före: omvärldsbevakning av nyheter, lagar, program etc
 • Rabatter: på försäkringar, prenumerationer m m

Du och ditt bolag

 • Kombinerar tjänster inom revision, redovisning, rådgivning och skatter – eller jobbar med tonvikt på någon av dem.
 • Fristående med lokal närvaro – samtidigt stort, starkt och rikstäckande genom LR.
 • Bolag från 1 anställd och uppåt är välkomna. De flesta av oss i nätverket har 1–25 anställda.

Resultat

 • Utveckling
 • Konkurrenskraft
 • Trygghet
 • Arbetsglädje
 • Lönsamhet

Ett ännu starkare erbjudande till dina befintliga och potentiella kunder.

LR – ett kompetent och engagerat nätverk som ger dig:
 • Utveckling
 • Konkurrenskraft
 • Trygghet
 • Arbetsglädje
 • Lönsamhet

Intresserad att bli en del av LR Revision & Redovisning?

Kontakta Mikael Lagerberg för mer information och fortsatt diskussion.