Få hjälp med Hållbarhetsredovisning:

Strukturerat och professionellt 

Kraven på hållbarhet ökar hela tiden, även för små företag. Det blir allt viktigare att kunna visa vad man gör samt vilka förbättringar som kan göras. Hållbarhet vägs in i fler sammanhang, som till banklån där långsiktighet och hållbara affärer värderas högt.

En hållbarhetsredovisning berättar vad man gjort inom hållbarhetsområdet och vilken påverkan verksamheten har ur ett hållbarhetsperspektiv. Här definierar man mål och mäter måluppfyllelse. Ofta sker det även i andra termer än kronor och ören. Ett mål kan till exempel vara att minska klimatpåverkan genom att minska förbrukning av diesel genom eco-driving. Ett mål som enkelt går att räkna om till pengar. I hållbarhetsredovisningen finns också möjlighet att beskriva sina visioner, var man befinner sig idag och vart man är på väg.

En hållbarhetsredovisning kan delas in i två delar – en intern och en extern. Den interna delen fungerar som ett styrdokument som tar upp aktiviteter som påverkar både den ekonomiska redovisningen och hållbarhet. Den externa delen kan riktas mer till intressenter utanför företaget, som befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

För större företag finns formella krav på vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla, men för mindre företag är det friare. Nya gemensamma regler inom EU (CSRD) innebär att fler företag måste upprätta hållbarhetsredovisning som en del i årsredovisningen. Små och medelstora företag är undertagna om de inte är börsnoterade eller verksamma inom bank och försäkring.

Det kommer också att ställas mycket fler och mer detaljerade krav på vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla (ESRS). I kraven ingår att företagen bland annat ska redovisa påverkan på hållbarhet och klimat i leverantörskedjor. Detta innebär att många fler företag kommer att påverkas av de nya reglerna helt eller delvis. Vi hjälper er att hitta rätt nivå på er hållbarhetsredovisning.

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning i Sverige får du:

  • Struktur – ordning och reda
  • Lönsamma arbetsrutiner
  • Proffsig dokumentation
  • Personlig kontakt

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revision & Redovisning kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade och/eller godkända revisorer.