Få hjälp med Företagsledning i Sverige:

Kontinuerligt eller ”akut”

Att vara VD och ägare i ett företag kan vara ett ensamt jobb och eventuella företagsproblem vill man inte diskutera med vem som helst. Vi på LR Revision & Redovisning i Sverige kan bidra med stöd i företagsledandet som en fristående rådgivare som bara ser till ditt företags bästa. 

Du kan behöva ett bollplank för att diskutera alla möjliga och omöjliga saker kring hur verksamheten ska styras. Få hjälp att tolka siffrorna, räkna på investeringar och mycket mer. Vi har dessutom specialisthjälp av många olika slag i vårt nätverk, exempelvis kring juridik etc. 

Vi kan hjälpa dig såväl kontinuerligt som ”akut” när en specifik fråga dyker upp som du vill få hjälp att hitta ett affärsfrämjande svar på.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning i Sverige får du:

  • Stöd i företagsledandet
  • Bollplank och goda råd
  • Långsiktigt och snabb hjälp
  • Personlig kontakt

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revision & Redovisning i Sverige har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Sverige har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss