Kompetens och engagemang som ger resultat

LR Revision & Redovisning i Sverige

LR Revision & Redovisnings delägarföretag har över 70 kontor runtom i Sverige. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt servicebolag, LR Revision & Redovisning Sverige AB.

Servicebolaget arbetar med utveckling, utbildning, marknadsföring, rådgivning och gemensamma inköp. Inom LR Revision & Redovisning genomför vi regelbundet återkommande kvalitetskontroller av revisorer på alla kontor, för att säkerställa en hög kvalitet.

Våra kärnvärden inom LR är:

• Professionell – Kompetens, uppdaterad, tillgänglighet, kvalitet, kundnytta
• Jordnära – Engagemang, bemötande, prata samma språk, lyhörd
• Lönsam – Skapa resultat, på lång sikt, se trender, lyssna på kundens idéer
• Folklig – Engagerad lokalt, personlig, förtroende, själv företagare

Kompetens och engagemang

Varje delägarföretag har en stark lokal förankring, och har samtidigt tillgång till all den information och kompetens som finns samlad i nätverket. Varje delägarföretag har dessutom en ingående kunskap om och förståelse för hur det är att driva ett mindre företag.

Inom LR Revision & Redovisning finns auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade och diplomerade redovisningskonsulter samt lantbruks-, skatte- och företagsrådgivare.

Hos LR Revision & Redovisning möts du av kompetens och engagemang och får råd och stöd i alla frågor som rör ditt företagande.


 

 

Kom hem till LR

Vi söker medarbetare/delägare till flera av våra kontor runt om i landet.

Läs mer här

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017


Bokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer

Martin Johansson