Kompetens och engagemang som ger resultat

LR Revision & Redovisning i Sverige

LR Revision & Redovisnings delägarföretag har över 70 kontor runtom i Sverige. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt servicebolag, LR Revision & Redovisning Sverige AB.

Servicebolaget arbetar med utveckling, utbildning, marknadsföring, rådgivning och gemensamma inköp. Inom LR Revision & Redovisning genomför vi regelbundet återkommande kvalitetskontroller av revisorer på alla kontor, för att säkerställa en hög kvalitet.

Våra kärnvärden inom LR är:

• Professionell – Kompetens, uppdaterad, tillgänglighet, kvalitet, kundnytta
• Jordnära – Engagemang, bemötande, prata samma språk, lyhörd
• Lönsam – Skapa resultat, på lång sikt, se trender, lyssna på kundens idéer
• Folklig – Engagerad lokalt, personlig, förtroende, själv företagare

Kompetens och engagemang

Varje delägarföretag har en stark lokal förankring, och har samtidigt tillgång till all den information och kompetens som finns samlad i nätverket. Varje delägarföretag har dessutom en ingående kunskap om och förståelse för hur det är att driva ett mindre företag.

Inom LR Revision & Redovisning finns auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade och diplomerade redovisningskonsulter samt lantbruks-, skatte- och företagsrådgivare.

Hos LR Revision & Redovisning möts du av kompetens och engagemang och får råd och stöd i alla frågor som rör ditt företagande.


 

 

Kom hem till LR

Vi söker medarbetare/delägare till flera av våra kontor runt om i landet.

Läs mer här

Viktigt under året

Viktiga datum 2017

Viktiga datum 2017

Belopp och procent 2017

Belopp och procent 2017

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker

Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober

Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!

Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1

Nya regler om ekonomiska föreningar, personalliggare i byggverksamhet och lagen om anställningsskydd ändras mm

Mycket nytt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev i maj!


Bokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer

Martin Johansson