Årets avtalsrörelse pågår och nya kollektivavtal förhandlas för fullt. Nivån för de kommande två åren landade på sammanlagt 7,4 procent för industrins parter som är vägledande för resten av arbetsmarknaden. Oavsett om man har kollektivavtal eller ej gäller det att få till en bra löneprocess. Vi ger våra tre bästa tips för en smidig lönerevision.

Strategi och mål
Börja med att se över hur ni sätter lönerna på företaget, dvs er lönepolicy. Känner alla till vilka mål företaget har, vad som premieras vid lönesättningen och hur lönejusteringarna går till?

Sätt ramarna
Hur går det för företaget och vilka ekonomiska ramar finns det? Här kan det finnas en poäng att se över lönestrukturen och kanske prioritera. Är det någon som har en kompetens som är särskilt viktig att behålla? Vilka anställda har gjort extra bra ifrån sig som du vill höja lönen extra för? Kanske behöver du justera någon som halkat efter av någon anledning.

Gör en plan

Gör en tydlig plan för när och hur lönerna förhandlas med de anställda. Definiera vem som är ansvarig för vilka förhandlingar och säkerställ att de som förhandlar följer ramarna ni satt upp.

.