Har du hittat sommarvikarier som verkar både trevliga, snabba och noggranna? Grattis, då är det bara några fler saker du behöver ordna med för en lugnare sommar. Här får du kolla på de viktigaste.

 1. Skriv anställningsavtal
  En viktig start är att skriva anställningsavtal med dem du vill anställa. Både för din egen och medarbetarens skull. Ett anställningsavtal ska innehålla information om vilka som ingått avtalet, dvs företaget och medarbetaren, anställningsform, lön och semestervillkor samt vad som gäller vid uppsägning. Om företaget har kollektivavtal ska det också framgå i anställningsavtalet.
  • Ändrad arbetsgivaravgift för unga
   Du betalar arbetsgivaravgifter för sommarvikarier precis som för alla andra anställda som tjänar mer än 1000 kronor per år. I dag är arbetsgivaravgiften 31,42 procent på bruttolön och eventuella förmånsvärden. Fram till slutet av mars i år var arbetsgivaravgiften sänkt för anställda födda innan 2004, men de reglerna är nu ändrade så att full arbetsgivaravgift gäller även för dem. De nya nivåerna gäller från den 1 april.
   • Skattefritt belopp
    För inkomster under 22 208 per år (beloppet gäller för 2023) behöver man inte betala någon skatt. Sommarvikarier som jobbar en kortare tid kan hamna under detta belopp och då ska du alltså inte dra någon skatt för personen i fråga. Förutsättningen är också ett intyg från den anställda som styrker att hen inte sammanlagt kommer att tjäna mer än gränsbeloppet.
    • Anställda som är minderåriga
     Om du anställer minderåriga, dvs personer under 18 år, finns speciella regler för vilken typ av arbete de får utföra samt vilka arbetstider som är tillåtna. Om den anställde är under 16 år måste målsman även ge skriftligt tillstånd till arbetet.