För många företag varierar likviditeten över tid. Minskad likviditet behöver inte innebära att det går dåligt för bolaget. Det kan vara en följd av en större investering, nya inventarier eller att medlen är uppbundna i form av lager. Men minskad likviditet kan vara varningsklocka. Med en likviditetsprognos får du bättre koll. Och kanske även bättre nattsömn…

När du tillsammans med din ekonomirådgivare tar fram en likviditetsprognos går ni igenom alla parametrar som påverkar likviditeten framåt tillsammans med kostnader för bolaget. På så sätt får du också koll på hur mycket tid som finns för åtgärder. Kanske väntar du på ett stort uppdrag som inleds först om några månader. Eller att en person som sagt upp sig slutar och att lönekostnaderna minskar.

I likviditetsprognoser kan man även laborera med olika åtgärder och effekten av dem. Det kan till exempel vara hur betalningstider påverkar likviditeten över tid och vilken som är optimal för ditt bolag. Eller om du måste göra uppsägningar, hur många personer som måste sägas upp.

Med likviditetsprognosen som underlag är det både lättare att se vilka möjligheter som finns och att fatta rätt beslut framåt. De vanligaste åtgärderna kan delas in i sånt du kan göra på egen hand och åtgärder som andra måste vara delaktiga i.

Att se över på egen hand

En av de viktigaste saker att göra när likviditeten sjunker är att få in de fordringar som eventuellt finns så fort som möjligt.

 • Har du fakturerat allt du kan eller ligger du efter?
 • Finns det förfallna fordringar eller kunder som systematiskt drar över betalningstider? Påminn i så fall.
 • Se över dina betalningstider om de är för generösa.
 • Större arbeten kan ofta delfaktureras så slipper du ligga efter med intäkter när du redan utfört jobbet.
 • Förfakturera arbeten.
 • Fundera på att sälja dina fakturor. En sådan lösning kostar lite, men kan vara avgörande vid en akut likviditetskris.

I andra änden finns bolagets kostnader. Även här finns enklare åtgärder som kan ge stor effekt.

 • Kolla om det går att förlänga betalningstiden hos dina leverantörer till du fått betalt av kund.
 • Se över abonnemang och licenser så att du inte betalar för sådant du inte använder.
 • Sälj tillgångar du inte behöver. Kanske kan leasing vara ett bättre alternativ.
 • Byt från årsbetalning till månadsvis där det är möjligt.

Ta hjälp

Men allt går inte att lösa på egen hand. Det finns flera saker att undersöka i kontakt med andra. Några åtgärder för att få hjälp att öka din likviditet kan vara:

 • Omförhandla avtal eller lån om möjligt.
 • Se över era lokaler. Går det att hitta billigare?
 • Justera din preliminärdeklaration. Om bolaget går sämre än väntat blir slutskatten inte lika stor som beräknad. Hos Skatteverket kan du justera uppgifterna för din preliminärskatt.

Det viktigaste rådet är att agera i tid! Ju snabbare du tar tag i problemen desto större är chansen att de går att lösa. Och tveka inte att diskutera saken med oss.