Erika Bengtsson och Mattias Lindeberg leder Kungälvs Redovisningsbyrå. Båda har arbetat och varit delägare sedan tidigare och drev tillsammans med den förre ägaren byrån. När det planerade generationsskiftet genomfördes delades företaget upp i en revisionsdel och i den redovisningsdel som Erika och Mattias tog över från årsskiftet 2022.

”Vi var båda engagerade och involverade, så det var ett naturligt steg. Vi tänker driva byrån i samma anda som tidigare och känner att vi kompletterar varandra bra, säger Erika.”

”Ja, så är det verkligen säger Mattias. Erika är väldigt duktig på digitala flöden och system samt arbetar mer med större bolagskoncerner medan jag fokuserar mer på ekonomistyrning och hjälper bolag som har problem med lönsamhet, likviditet m.m. ”

Bredden i kompetensen, deras gemensamma vilja att leverera det bästa till kunderna och att de känt varandra i många år är styrkor när de bygger företaget. De typiska kunderna är medelstora företag inom till exempel åkeri, entreprenad, konsultbolag och detaljhandel. 

Sedan tidigare är byrån med i LR-nätverket, något som Erika och Mattias valt att fortsätta vara även efter att de tog över. 

”Nätverket innebär en trygghet för oss. Här finns extra kompetens så att vi kan klara också kniviga situationer. Vi kan fråga om råd eller få en second opinion vid behov. Nätverket förhandlar fram avtal för programvaror och licenser samt ger oss andra verktyg för att driva byrån. Vi får också hjälp med hemsida och annan kommunikation som vi inte hade hunnit med på egen hand.”

”Och kompetensutvecklingen är bra för hela kontoret. LR erbjuder egna utbildningar och omvärldsanalyser.  Det är väldigt mycket värt för oss, säger Erika.” 

De båda ägarna har planer på att engagera sig ytterligare i nätverket och ser fler möjligheter. 

”Vi är ganska ensamma i ägarrollen och inser att i nätverket finns möjlighet för oss att träffa andra och utbyta erfarenheter och hjälpas åt. Man kan använda nätverket på många olika sätt. ”

Kungälvs Redovisningsbyrå har vuxit och fokus ligger mycket på att se till att alla trivs.   

”Vi vill att våra anställda utvecklas och tycker att byrån är en bra arbetsplats. Vi styr byrån själva och det blir varken bättre eller sämre än vad vi gör det till. Ett bra betyg är att våra kunder kommer till oss efter att ha fått rekommendationer av någon annan kund. Det är vi glada för, avslutar Erika.”   

Erika Bengtsson, delägare på Kungälvs Redovisningsbyrå
Mattias Lindeberg, delägare på Kungälvs Redovisningsbyrå

Intresserad att bli en del av LR Revision & Redovisning?

Kontakta Mikael Lagerberg för mer information och fortsatt diskussion.