Regeringen beslöt den 7 november att avskaffa klimatbonusen – dvs bonusdelen i bonus/malussystemet. För att få del av klimatbonus måste alltså bilen köpas eller beställas senast tisdagen den 8 november 2022. För att få klimatbonus krävs dessutom att bilen uppfyller reglerna vid tidpunkten för utbetalning vilket sex månader efter att bilen ställts på i vägtrafikregistret.  Från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller bilar som drivs av fordonsgas som är klimatbonusbilar. Maxbonusen för bilar som tas i drift fram till årsskiftet är 70 000 kr och för de som tas i drift därefter 50 000 kr, maxbonus förutsätter att det är en elbil. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november. Beställs bilen den 9 november 2022 eller senare blir klimatbonusen 0 kr oavsett när den tas i drift.