Effektiva och personliga redovisningstjänster

Ett nyckelord när det gäller redovisning är effektivitet. Vi på LR Revision & Redovisning Nyköping i Nyköping har lösningarna som sparar dig både tid och pengar, vare sig du behöver hjälp med helheten eller enstaka tjänster. 

Med hjälp av smarta digitala redskap kan vi underlätta och hitta nya möjligheter. Genom att jobba molnbaserat kan vi dela på arbetet och ta över så stor del av det som du vill. De digitala redskapen kan med fördel kombineras med dina redan befintliga rutiner för en effektiv lösning.

Ett annat nyckelbegrepp för hur vi arbetar är personlig kontakt. Ring oss på LR Revision & Redovisning Nyköping när du har frågor, eller kom förbi i Nyköping för ett samtal. Vi finns här – på riktigt. Ditt företag är värt det engagemang och det fokus som ingår i ett samarbete med oss på LR.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Kontakta oss