Vid tjänsteresor kan traktamenten utgå. För 2024 höjs beloppen för de skattefria traktamentena.

Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från både arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp än de här nedan kan följa av kollektivavtal, i så fall är den del som överstiger den skattefria delen skattepliktig. Det skattefria traktamentet beräknas för hel eller halv dag.  

Hel dag: 290 kr per dag. Resdag: resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19.  

Halv dag: 145 kr per halv dag. Resdag: resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.  

Efter tre månader: 203 kr per dag.  

Nattschablon: 145 kr, om faktisk övernattningskostnad ej ersätts. Detta traktamente gäller även vid övernattning i lastbil som tillhör arbetsgivaren.  

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se nedan). Reducering skall inte ske för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljetter på t.ex. flyg.  

Reducering för helt fria måltider 261 kr 
Frukost och lunch/eller middag 160 kr 
Lunch och middag 203 kr 
Enbart lunch eller middag 102 kr 
Enbart frukost 58 kr