Vi har tidigare skrivit om nya regler för resor mellan arbete och bostad som skulle träda i kraft den 1 januari 2023. Den nya regeringen har föreslagit att dessa regler inte genomförs. I stället behålls nuvarande regler om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. De höjda beloppsgränserna för avdrag för drivmedel vid arbetsresor genomförs däremot, dock med vissa justeringar i belopp.

För arbetsgivare innebär de nya reglerna om avdrag för resor mellan bostad och arbete inga förändringar, det införs till exempel ingen skyldighet att lämna upplysningar om arbetsplatsens adress i kontrolluppgifter. För den anställde höjs avdraget för resor till och från arbetet till 25 kr per mil. Krav på minst två timmars tidsvinst om det inte saknas kollektivtrafik gäller även i fortsättningen.

De föreslagna nya beloppsgränserna för avdrag vid tjänsteresor föreslås bli följande beroende på om det är en egen bil eller tjänstebil som används.

Typ av drivmedelPrivat bil används för arbetsresorTjänstebil där den anställde själv betalar för drivmedel
Bensin, diesel, inkl. hybrider, och fordonsgas25 kr per mil12 kr per mil
Rena elbilar25 kr per mil9,50 kr per mil

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.