Den 1 juli 2023 träder en helt ny och omskriven momslag i kraft. I sak är det dock mycket få förändringar förutom att nya begrepp införs som ersätter en del av dagens. I sak ska det inte innebära någon skillnad och därför går vi bara igenom några mindre andra förändringar i den nya lagen.

  • Små företag som använder vinstmarginalbeskattning, t.ex. vid försäljning av begagnade varor och konst, kan beröras av ändrade regler att beräkna årsomsättning för att avgöra om förenklingsregler får användas.
  • Vissa förändringar vid överföring av varor och tjänster till andra EU-länder, gäller t.ex. omräkning av valutakurs, värdet som ska anges i momsdeklaration och a contobetalningar.
  • Undantag för att tillhandahålla tjänster utan moms för grupper av föreningar som driver momsfri verksamhet. Detta kan gälla ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillhandahåller tjänster som är direkt nödvändiga för medlemmarnas verksamhet till självkostnadspris.