För 25 år sedan tog en grupp före detta anställda över revisionsverksamheten från det då LRF ägda LRF Revision AB och startade det nätverk som skulle bli LR Revision och Redovisning. Ett sjuttiotal personer som ganska snart enades om grunden med lokalt förankrade och lokalt ägda företag som tillsammans äger nätverket. Thomas Engelbrektsson är en av dem som var med från början. Här berättar han om ett nätverk som förändrats en hel del, men har nära till rötterna med lokal förankring och goda kundrelationer.

Vid starten 1998 bestod nätverket av 37 bolag, de allra flesta helt inriktade på revision, endast några få ägnade sig åt redovisning. Det var först när revisionsplikten för mindre företag försvann 2010 som flera av dem breddade sin verksamhet till att innehålla även redovisningstjänster. Tillväxten i nätverket har skett organistiskt och idag ingår 72 lokala byråer i nätverket. Thomas själva arbetar i Karlstad där man gått från fyra personer till att idag vara ca 25. Samma utveckling har skett på de flesta håll.

  • Vårt fokus är i mångt och mycket samma som när vi startade. Att kombinera den lokala byråns närhet och engagemang med nätverkets samlade kompetens. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder mycket mer än om vi agerat helt lokalt.

Att vara nära kunderna har alltid varit centralt för LR-byråerna. När nätverket bildades var de flesta kunderna små och familjeägda precis som LR-byråerna.

  • Genom att vara lokalt förankrade kunde vi förstå deras vardag och se deras behov. Vi var ju själva småföretagare. Under de 25 år som gått har många av de små kundföretagen växt och blivit ganska komplexa. Genomsnittskunden är betydligt större, men här i Karlstad har vi väldigt mycket kvar i våra rötter vad gäller t ex jord, skog och skogsentreprenörer.  

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. Thomas Engelbrektsson har upplevt hela resan från fysiska pärmar till molntjänster och han är övertygad om att utvecklingen fortsätter.

  • Många saker har tillkommit genom åren – GDPR, regler om penningtvätt och krav på revisionsstandarder är bara några. Men de rutinmässiga uppgifterna försvinner mer och mer och lämnar tid till annat, som att prata med våra kunder och tillsammans lösa deras problem. Grunden för oss kommer ju alltid att vara att hjälpa företag att göra rätt.

Branschen utvecklas ständigt och gränserna för vad som ingår flyttas hela tiden i takt med digitaliseringen och nya aktörer som kommer in. Efter sammanlagt 41 år i branschen ser Thomas Engelbrektsson ljust på framtiden.

  • Vi är ju lotsen i all denna utveckling. Att ha nära lokala relationer och personligt engagemang i kombination med hela nätverkets stora kompetens gör att vi kan hjälpa våra kunder på ett unikt sätt. Och det tror jag att vi kommer att göra i många år framöver.
Thomas Engelbrektsson, aukt. revisor på LR Revision Karlstad AB