Statslåneräntan i november har betydelse för en rad olika skatter. Statslåneräntan den 30 november var 1,94 procent, jämfört med 0,23 procent ett år tidigare. Detta leder bl. a. till högre bilförmånsvärden för 2023, höjd uppräkningsränta på sparad utdelning i aktiebolag samt räntefördelning i enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

De högre räntorna gör också att man får betalt för att ha pengar stående på skattekontot.  Det innebär i korthet att man får mer i ränta på insatt kapital (1,125 procent) men att det också kostar mer att ligga efter med inbetalningar. Det finns företag som placerar pengar på skattekonto i stället för på bankkonto.