Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med en ny dom som gäller ett aktiebolag som lämnade gåvor till välgörenhet. Bolaget som hade en ensam aktieägare, som också var anställd i bolaget, ville lämna gåvor till allmännyttiga ändamål. Frågan var hur detta skulle beskattas.

Skattemässigt fann Högsta förvaltningsdomstolen att de planerade gåvorna inte kunde motiveras utifrån bolagets verksamhet och att det inte heller var fråga om att aktieägaren överlät sin rätt till utdelning. Gåvorna ska därför utdelningsbeskattas hos aktieägaren trots att aktieägaren inte kan disponera över medlen.

Högsta förvalningsdomstolens dom 2023-04-04, Mål nr 6077-22

.