Under Covid-19 pandemin var det tillåtet att hålla digitala årsstämmor. Regeringen föreslår nu att denna möjlighet blir kvar.

De nya reglerna föreslås gälla för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. För att få hålla en stämma digitalt eller på annan ort än där styrelsen har sitt säte krävs som huvudregel att en regel om detta införs i bolagsordningen eller stadgarna.

I undantagsfall om det råder extraordinära omständigheter får stämman hållas digitalt eller på annan ort utan att det framgår av stadgarna. Aktiebolag och föreningar som funderar på att införa digitala stämmor måste överväga den närmare utformningen av bolagsordningen eller stadgarna. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2024. 

Källa Prop 2022/23:139