Marcus Karlsson är vd för Granlund Sweden AB. Bolaget ingår i den finska koncernen Granlund och är specialiserade på datacenterdesign och projektledning av om- och nybyggnationer. Bolaget startade 2020 och har idag tolv anställda. Ända sedan start har bolaget haft Haga Ekonomi som ekonomibyrå och idag hjälper de till med in- och utfakturor, bokföring, bokslut och förberedelser för revision.

Att valet föll på Haga Ekonomi var inte konstigt eftersom Marcus kände dem sedan tidigare och dessutom fick ytterligare rekommendationer.

– Jag arbetade tidigare på ett företag som anlitade Haga. Jag pratade även med en tidigare kollega som också använde och rekommenderade dem. Det föll sig naturligt att fråga om vi skulle jobba tillsammans igen och jag fick jättebra hjälp med en gång. Idag kan man säga att Haga Ekonomi är vår finansavdelning.

Inom Granlund Sweden är ekonomiarbetet helt digitaliserat vilket underlättar och frigör tid.

– Vårt samarbete är väldigt smidigt. Ett exempel är den månadsrapportering som jag gör till min styrelse. Underlaget får jag från Haga Ekonomi, helt anpassat efter hur jag vill ha för att kunna göra min egna rapport. Det gör att jag slipper mycket merarbete.

Även om starten var tuff eftersom den sammanföll med pandemin går det bra för Granlund Sweden och idag omsätter man strax över 20 miljoner kronor. Verksamheten består av allt från konceptdesign, detaljdesign eller projektleda byggnation av datacenter.

Fastän bolaget ingår i ett större nordiskt sammanhang är det ingen slump att Marcus från början valde en lokal ekonomipartner även om det mesta av arbetet är digitaliserat.

– Jag är kanske lite gammeldags, men det spelar stor roll för mig att jag kan gå till Haga på fem minuter. Vi kan samtala och lösa saker ihop. Vi vet vilka vi är, vilket är viktigt för mig. Det är också en fördel när det är ont om tid eller om något blivit fel.

Marcus Karlsson, Granlund Sweden AB