Långsiktiga och förtroendefulla relationer är avgörande för Cathrin Frykevik som är delägare och sköter administrationen i Johns Maskinstation i Väse, mitt emellan Karlstad och Kristinehamn. Hos LR Revision i Karlstad har hon alltid nära till goda råd.

Johns Maskinstation AB kör lantbruksmaskiner på entreprenad åt lantbrukare. För många mindre lantbruk blir det alldeles för kostsamt att själv stå för maskinerna i relation till hur många timmar man använder dem och då tar man in arbetet på entreprenad. Johns Maskinstation kan hjälpa till med mycket, som till exempel att sprida flytgödsel, fastgödsel och kalk, slåtter, strängning och pressning samt hackning av gräs.

Cathrin Frykevik har jobbat i företaget drygt fyra år och eftersom det är hennes sambo John som startat företaget, har hon god insyn. Medan Cathrin sköter administration och förhandlingar, tar hennes sambo hand om den dagliga driften i bolaget. I dagsläget har de tre anställda, men under högsäsong, som vid snöröjningstider, sysselsätter de upp till tio personer.

Johns Maskinstation har varit kund hos LR Revision i Karlstad sedan 2017 och får hjälp med bokföring, bokslut och deklarationer.

  • När jag kom in var allt nytt för mig. Från att bara ha betalat mina egna räkningar till denna administration var som att gå rakt in i en djungel. Här har Åsa Wedberg på LR Karlstad varit helt avgörande för mig. Man vill ju göra rätt och Åsa visade mig hur. Det var hands-on-redovisning-för-dummies säger Cathrin.

Cathrin uppskattar de personliga relationen hon har med LR Revision i Karlstad. Oftast handlar det om löpande saker, men det kan också vara större beslut som måste fattas snabbt.

  • Det är så enkelt att jobba med Åsa och resten av gänget. Jag mailar eller ringer och får alltid snabb hjälp. Ibland behöver det gå väldigt fort som till exempel om vi tittar på ett nytt maskinköp och behöver ha uppdaterade siffror till ett finansbolag. Om det är en maskin som är ute på öppna marknaden kan man inte vänta så länge på svar.

Att ha långsiktiga och förtroendefulla relationer med deras revisions och redovisningsbyrå är viktigt för Cathrin och hennes man.

  • Företaget är vår gemensamma bebis och det blir väldigt personligt för oss i alla led, även gentemot våra kunder och leverantörer. Sen har vi ju barn och jag har dessutom ett vanligt heltidsjobb utanför firman så att ha en person och en byrå som man verkligen litar på är otroligt mycket värt för oss.