Kompetens och engagemang som ger resultat
 • Vi bryr oss om både
  företaget och företagaren!
 • Vi bryr oss om både
  företaget och företagaren!
 • Vi bryr oss om både
  företaget och företagaren!
 • Vi bryr oss om både
  företaget och företagaren!

LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revision- och redovisningsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige. Vi arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har vi fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Välkommen till oss!

 

Hitta till LR

Karta över LR Revision kontor

 
Ladda ner
våra 5 bästa skattetips!
Ladda ner

Aktuellt och kalendarium

Viktiga datum 2015

Viktiga datum 2015

Viktiga datum 2014

Viktiga datum 2014

Närvarande-räntorna

Många småföretag har s k för närvarande-räntor på sina checkräkningskrediter och lån och för närvarande-räntor är sådana som bankerna kallar och kunderna upplever rörliga. I praktiken är de dock snarare justerbara och fungerar så att när det blir dyrare för bankerna att låna pengar så höjs för närvarande-räntorna med automatik, men när det blir billigare för bankerna att låna pengar så kräver en sänkning en manuell åtgärd från den som är kundansvarig på banken. Vi har underlagen för att du som småföretagare ska få en bra förhandling med din bank, kontakta oss så berättar vi mer!

Företagsfrågor i budgetpropositionen

Regeringen ska tillsätta en utredning om 3:12-reglerna.

Skatteförändringar från 1/1 2015

Finansdepartementet har skickat ut olika förslag till främst höjda skatter på remiss. Samtliga förslag är tänkta att träda ikraft den 1/1 2015 och kommer att presenteras i budgetpropositionen.

Momsavdrag vid representation


Skatteavdrag på semesterersättningBokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer