Få hjälp med Företagsformer i Stockholm:

Vilket val är smartast?

Ska du starta enmans- eller flermansbolag? Vilka förutsättningar finns för företaget? Och vad är det för verksamhet som ska bedrivas? Det är några av frågorna som avgör vilken företagsform som passar just din verksamhet bäst. 

Här har vi gjort en sammanställning över fem olika företagsformer: Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Solvit Revision i Stockholm får du:

  • Goda affärsråd
  • Smarta digitala lösningar
  • Effektiva, lönsamma verktyg
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på Solvit Revision i Stockholm har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Stockholm har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss