Få hjälp med Ägarskifte i Stockholm:

Hur säkras bäst önskat resultat?

Försäljning, breddat ägande, generationsskifte och avveckling – det är fyra vanliga ägarförändringar för företag. Utifrån dina skäl och syften så hjälper vi på Solvit Revision i Stockholm dig hitta bästa möjliga lösning.

Oavsett form för ägarförändring är planering A och O för ett bra resultat. Det kan handla om att hitta rätt upplägg för att undvika onödiga skatter, titta på olika finansieringsalternativ och möjligheter att genomföra upplägget. Det är också viktigt att se på både den äldre och nya generationens företagares privata situation. Hur är det med pension, möjlighet att ta ut lön och utdelning? Hur ser familjesituationen ut? Ofta behövs testamente eller samboavtal ses över.

Olika fördelar och nackdelar för parterna

Det är många frågor som måste lösas. Är det företaget eller själva verksamheten i företaget som ska överlåtas?  De olika alternativen innebär stora skillnader både vad gäller skatt och förutsättningar att driva verksamheten vidare. Alternativen innebär olika fördelar och nackdelar för köpare och säljare. Det som är bästa lösningen i ett fall behöver inte vara rätt i ett annat fall där förutsättningarna ser annorlunda ut. 

Det är ett växande problem med olika oseriösa aktörer som vill ta över företag för att använda bolag för bedrägerier och andra brottsliga sammanhang. En del köper bolag och lovar att avveckla dem men istället säljs de vidare för att utnyttjas av brottslingar. Vi kan hjälpa till med bakgrundskontroller.

Generationsskifte och försäljning av företaget är en informativ och mer utförlig artikel från ett av våra nyhetsbrev för dig som vill läsa mer.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Solvit Revision i Stockholm får du:

  • Smarta, ekonomiska upplägg
  • Goda råd kring finansiering etc
  • Hjälp med kontroll och avtal
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på Solvit Revision i Stockholm har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Stockholm har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss