Få hjälp med Deklarationer i Stockholm:

En viktig slutprodukt

Deklarationen är, tillsammans med bokslutet, en del av ”slutprodukten” i vårt löpande arbete för dig. I deklarationen görs avdragen som tas hänsyn till i bokslutet och allt samordnas med fördel i de program vi jobbar i.

För alla typer av företagsformer är det av stor vikt att resultatet blir rätt, men för dig med enskild firma är det extra viktigt att ta hjälp från någon som kan – som oss här på Solvit Revision i Stockholm. För jord- och skogsbruk är reglerna dessutom extra komplicerade.

När man kommer fram till själva deklarationen är möjligheten att påverka årets skatt begränsad. Ett tips är att göra en beräknad deklaration innan räkenskapsåret och kalenderåret går till ända. Detta är särskilt viktigt för delägare i mindre aktiebolag för att till exempel säkerställa att företagsledaren tar ut tillräckligt hög kontant lön för att kunna utnyttja regler om utdelning. 

Vi som jobbar med det här professionellt följer hela tiden med i de förändringar som görs och utbildar oss för att kunna göra jobbet på bästa sätt för dig. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Solvit Revision i Stockholm får du:

  • Smarta digitala lösningar
  • Kvalitetssäkrade rutiner
  • Specialistkunskaper
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Stockholm är alla konsulter auktoriserade.

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Solvit Revision i Stockholm kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss