”Vi behöver hjälp med revision NU.”

För många företag är revision ett måste – och för de flesta andra är det en valmöjlighet som ger stora fördelar i företagandet. Vi hjälper dig med själva revisionen som ökar ditt företags trovärdighet. Du får dessutom rådgivning som omfattar tips på förbättringar och effektiviseringar utifrån kartläggningen. Visste du att företag med revision dessutom växer snabbare. Du kan läsa mer om det här

Våra revisionstjänster omfattar oberoende revision, revisorsintyg av olika slag och granskningsuppdrag. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Solvit Revision i Stockholm får du:

  • Professionell revision
  • Tips på effektiviseringar m m
  • Revisorsintyg, granskningsuppdrag
  • Personligt engagemang

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Solvit Revision i Stockholm kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss