Visar 8 av 61 inlägg

Nyhet

Extra inbetalning till Skatteverket

Om du kommer att få restskatt 2023 som överstiger 30 000 kr, kan du göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket senast 12 februari. Från och...
Läs mer
Tips

Belopp och procent

Belopp och procent 2024 Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det...
Läs mer
Nyhet

Sölvesborgskontoret förstärker

Vi hälsar Lina Bengtsson välkommen. Lina skall arbeta som redovisningskonsult/revisor med start 30 oktober.
Läs mer
Nyhet

Värderingsregler i en kontrollbalansräkning

Högsta domstolen har avgjort hur ett företag ska beräkna nettoförsäljningsvärde i ett varulager vid upprättande av en kontrollbalansräkning. I en kontrollbalansräkning får tillgångar tas...
Läs mer
Nyhet

Moms – delade lokaler

Tidigare har vi berättat om att Högsta Förvaltningsdomstolen underkände Skatteverkets tolkning av reglerna om frivillig registrering av moms för att kunna dra av ingående...
Läs mer
Nyhet

Installation av laddstationer i fastigheter

När en fastighetsägare installerar laddstationer på en fastighet uppkommer en rad olika skattefrågor. Skattemässigt kan en installation behandlas olika beroende på om installationen sker...
Läs mer
Nyhet

Digitala stämmor

Nu är det möjligt att genomföra helt digitala stämmor i aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Men för att genomföra helt digitala stämmor behöver bolagsordning...
Läs mer
Nyhet

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsförening 

Riksdagen har beslutat om ändringar i redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar. Syftet är att ge medlemmar och potentiella köpare en bättre och mer jämförbar information om...
Läs mer