Få hjälp med Företag i kris i Trelleborg:

Vi hjälper dig ta tag i problemen!

Om ett företag hamnar i ekonomisk kris är det viktigt att agera. Det går ofta att vända en negativ utveckling även om det är svårt. Men ju längre man väntar med att ta tag i problemen desto svårare blir det att vända utvecklingen. Vår erfarenhet är dessvärre att många väntar för länge med att ta tag i problemen.

Det krävs hårt arbete och planering för att vända utvecklingen. Därför är det viktigt att fundera igenom om du som företagare är beredd att offra det som krävs. Är svaret på frågan nej måste man fundera på andra alternativ, till exempel försäljning eller nedläggning av företaget. 

Är svaret ja är ett första steg är att analysera varför den negativa utvecklingen har uppstått och vilka alternativ som finns. Det kan finnas alternativ och möjligheter som du inte känner till. Det handlar då ofta både om akuta åtgärder och sådana som får effekt på längre sikt. 

Brist på likviditet?

Exempel: Ett vanligt problem är brist på likviditet. Analysera resultaträkning och balansräkning:

  • Finns det kostnader som man kan dra ner på kortsiktigt eller som kan skjutas fram i tiden?
  • Går det att minska kapitalbindning i till exempel lager genom att minska på lagerhållning och sälja från lagret istället för att köpa in?
  • Går det att få snabbare betalt från kunderna, exempelvis bättre kravrutiner eller att belåna kundfakturor?
  • Finns det möjlighet att få nya krediter, minska amorteringar eller senarelägga / dela upp utbetalningar?

Om det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare kan det vara möjligt att genomföra en företagsrekonstruktion som är ett sätt att minska bolagets skulder genom en överenskommelse med fordringsägarna. Glöm dock inte bort att den del av skulderna som ska betalas också måste betalas, det vill säga påverkar likviditeten. 

Stor risk för personliga konsekvenser

I dessa situationer är det också än viktigare att följa olika regler eftersom risken för personliga konsekvenser för företagaren själv är större än normalt. Det kan handla om personligt betalningsansvar för bolagets skulder om styrelsen i företaget inte agerar korrekt men det kan också handla om straffrättsligt ansvar. Det är också fler regler att ta hänsyn till. 

För att undvika personligt ansvar för bolagets skulder är det viktigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen. Om bolaget går med förlust måste man som företagare vara observant på storleken på det egna kapitalet. Så fort det finns en risk att det understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och vidta de åtgärder som krävs. 

Konkurs som bästa alternativ?

Följs inte reglerna blir styrelsen och i många fall ägarna personligt ansvariga för bolagets nya skulder. Det är också viktigt att betala skatter och avgifter i rätt tid, eftersom företagaren kan bli personligt betalningsansvarig om de inte betalas i rätt tid. Men det kan vara möjligt att få anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Går det inte att vända utvecklingen återstår kanske inget annat alternativ än konkurs. Konkurs innebär att en konkursförvaltare avvecklar bolagets verksamhet och dess tillgångar och skulder. I en konkurs utreds också att regler om bokföring och kontrollbalansräkning följts innan konkursen. Även inför en konkurs krävs planering. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revelino Revision AB i Trelleborg får du:

  • Hjälp med ekonomistyrning
  • Nyckeltal, analyser m m
  • Effektiva, lönsamma verktyg
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revelino Revision AB i Trelleborg har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Trelleborg har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss