Få hjälp med Kalkyler & Budget i Trelleborg:

Räkna på framtiden

Kalkyler och budget är två effektiva redskap för att styra verksamheten baserade på din redovisning. Vi på LR Revelino Revision AB i Trelleborg hjälper dig ta fram dem och sätta dem i lönsam kontext.

Kalkyler kan göras för enskilda projekt eller delar av verksamheten. Exempelvis en investeringskalkyl – ska vi köpa den här nya maskinen?

Budget görs mer övergripande för företaget. Så här ser det ut kommande år – det här har vi att jobba efter och röra oss med. En likviditetsbudget hjälper dig att se hur pengarna räcker till framöver.

Budgeten blir ett ramverk för att kunna ta beslut kring nya kunder, investeringar, inriktningar, målnivåer mm. Oavsett storlek på företag finns fördelar med att kunna räkna på framtiden.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revelino Revision AB i Trelleborg får du:

  • Lönsamma lösningar
  • Bra beslutsunderlag
  • Synergieffekter
  • Personlig kontakt

LR Online: Smart och flexibelt

Med LR Online har du också alltid tillgång till redovisning, viktig administration och företagets ekonomi online – oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resande fot. Dessutom har du även tillgång till ditt arkiv där du kan spara årsredovisningar och beslutsdokumentation.

  • Du bestämmer själv vem som ska göra vilka arbetsuppgifter.
  • Du slipper programinstallationer och uppdateringar på egen utrustning.
  • Du kan vara trygg – säkerhetskopiering sker automatiskt.
  • Du kan enkelt integrera LR Online med andra digitala tjänster.
  • Du sparar tid!

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Trelleborg är alla konsulter auktoriserade.

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revelino Revision AB i Trelleborg kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss