Få hjälp med Affärsplaner i Trelleborg:

Vassa finansieringsunderlag m m

Att kunna beskriva din affärsidé och kraften i den på ett bra sätt kan utgöra skillnaden mellan framgång eller fruktlöshet. Vi hjälper dig ta fram en affärsplan som hjälper dig att driva företaget mot målen samt vid exempelvis bankfinansiering.

En affärsplan vid start av företaget är självklart, men det är ett lika viktigt affärsredskap löpande under företagandet. Affärsplanen ligger till grund för ekonomistyrningen. För mindre och nystartade företag kan det ofta handla om att skapa förutsättningar för att få banklån. För större kan det vara ett sätt att jämföra fördelarna med att investera med eget kapital eller lånat. Det är också ett viktigt redskap för personalen så att alla vet vilka mål det är man jobbar mot.

Vi hjälper dig bland annat formulera din vision och grundläggande idé. Vad är företagets speciella kompetens, och hur kan det bidra till att lösa kundernas problem? Vi hjälper dig formulera realistiska tillväxtstrategier för att simulera den ekonomiska utvecklingen. Vad blir effekterna i olika scenarier? 

Andra effektiva underlag vi kan hjälpa dig ta fram är kalkyler och budget och konkurrentanalyser. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revelino Revision AB i Trelleborg får du:

  • Rätt frågor ställda för att nå målet
  • En riktigt proffsig affärsplan
  • Vassa, lönsamma affärsverktyg
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revelino Revision AB i Trelleborg har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Trelleborg har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss