Om du kommer att få restskatt 2023 som överstiger 30 000 kr, kan du göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket senast 12 februari.

Från och med detta datum börjar det ticka kostnadsränta, Denna ränta är för närvarande 5 %.

Anledningen till restskatten kan till exempel vara reavinst vid bostadsförsäljning, försäljning av aktier med vinst eller du tagit en utdelning i ditt företag 2023.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

https://skatteverket.se/privat/deklaration/betalakvarskatt.4.12815e4f14a62bc048f106ca.html