Revision som lönar sig

Revision handlar om att i steg för steg säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet. Där är vi på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker en trygg partner, och med oss får du en personlig kontakt som följer ditt företag under lång tid.

Reviderade årsredovisningar innebär många fördelar. Leverantörer, kunder, banker och andra intressenter ska kunna lita på årsredovisningar och att det är god ordning i företaget.

Revisionsberättelsen talar om hur företaget sköter sig och gör att intressenterna kan lita på årsredovisningen. Det kan i sin tur kan ge fler affärer och bättre villkor. En studie från Umeå Universitet visar till exempel att företag som revideras i regel får lägre räntor när de lånar pengar än företag som inte revideras.

Ägarna och ledningen får också ett kvitto på att redovisning och förvaltning är i ordning, och tips på förbättringar och effektiviseringar – och därmed en tryggare tillvaro.

Aktiebolag med revison växer snabbare i nettoomsättning än de som valt bort revison. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Revision som lönar sig

Revision handlar om att i steg för steg säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet. Där är vi på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker en trygg partner, och med oss får du en personlig kontakt som följer ditt företag under lång tid.

Reviderade årsredovisningar innebär många fördelar. Leverantörer, kunder, banker och andra intressenter ska kunna lita på årsredovisningar och att det är god ordning i företaget.

Revisionsberättelsen talar om hur företaget sköter sig och gör att intressenterna kan lita på årsredovisningen. Det kan i sin tur kan ge fler affärer och bättre villkor. En studie från Umeå Universitet visar till exempel att företag som revideras i regel får lägre räntor när de lånar pengar än företag som inte revideras.

Ägarna och ledningen får också ett kvitto på att redovisning och förvaltning är i ordning, och tips på förbättringar och effektiviseringar – och därmed en tryggare tillvaro.

Aktiebolag med revison växer snabbare i nettoomsättning än de som valt bort revison. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

 

 

Linda Söderling

Auktoriserad revisor
Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss