Få hjälp med Riskhantering i Alvesta:

Kartläggning och förebyggande

Vad händer om företaget råkar ut för skada, stöld, brand eller dataintrång? Hur beroende är ni av stora kunder eller leverantörer, vad finns det för alternativ? Om marknaden förändras – till exempel genom etablering av nya konkurrenter? Om avtalet från en större upphandling ändras? Eller om nya lagar eller skatteregler införs?

Vad händer om en nyckelmedarbetare slutar eller blir långvarigt sjuk? Vad händer om någon skadas på jobbet? Det finns många risker och krissituationer som kan behöva hanteras. Ju bättre förberedd man är desto större är förutsättningen att en kris kan hanteras.

Vi på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta kan hjälpa dig att bedöma vilken typ av risker som finns för din verksamhet, och vilka som är allvarligast för just er. Hur du kan försäkra dig för de fall de inträffar – men också hur du kan förändra verksamheten för att undvika dem eller kunna stå mot dem.

Vi kan också vara ett stöd i den akuta krisen. Genom våra nätverk kan vi få fram den expertis som behövs för att hantera krisen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta får du:

  • Smarta, ekonomiska upplägg
  • Goda råd kring finansiering etc
  • Hjälp med kontroll och avtal
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Alvesta är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss