Få hjälp med Affärsplaner i Alvesta:

Vassa finansieringsunderlag m m

Att kunna beskriva din affärsidé och kraften i den på ett bra sätt kan utgöra skillnaden mellan framgång eller fruktlöshet. Vi hjälper dig ta fram en affärsplan som hjälper dig att driva företaget mot målen samt vid exempelvis bankfinansiering.

En affärsplan vid start av företaget är självklart, men det är ett lika viktigt affärsredskap löpande under företagandet. Affärsplanen ligger till grund för ekonomistyrningen. För mindre och nystartade företag kan det ofta handla om att skapa förutsättningar för att få banklån. För större kan det vara ett sätt att jämföra fördelarna med att investera med eget kapital eller lånat. Det är också ett viktigt redskap för personalen så att alla vet vilka mål det är man jobbar mot.

Vi hjälper dig bland annat formulera din vision och grundläggande idé. Vad är företagets speciella kompetens, och hur kan det bidra till att lösa kundernas problem? Vi hjälper dig formulera realistiska tillväxtstrategier för att simulera den ekonomiska utvecklingen. Vad blir effekterna i olika scenarier? 

Andra effektiva underlag vi kan hjälpa dig ta fram är kalkyler och budget och konkurrentanalyser. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta får du:

  • Rätt frågor ställda för att nå målet
  • En riktigt proffsig affärsplan
  • Vassa, lönsamma affärsverktyg
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Alvesta är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss