Få hjälp med Ekonomistyrning i Alvesta:

Rätt åtgärder för att nå målen 

Ekonomistyrning är ett ganska vitt begrepp som omfattar alla de åtgärder man gör för att nå ett ekonomiskt mål. Vi på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta kan hjälpa dig sätta målen, identifiera effektiva åtgärder och hjälpa dig på resan mot målen.

För större företag är ekonomistyrning ett sätt att bland annat konkretisera affärsplanens visioner och mål i mätbara värden. Det kan omfatta även mål som inte är finansiella, exempelvis kundnöjdhet etc. Men även för de mindre företagen är ekonomistyrning ett viktigt affärsredskap.

Resultatstyrning, handlingsstyrning och personalstyrning hör till huvuddelarna. Budgetar och kalkyler är effektiva verktyg. Vi kan också hjälpa dig ta fram nyckeltal, göra jämförelser med andra företag i branschen, analysera rapporter etc. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta får du:

  • Hjälp med ekonomistyrning
  • Nyckeltal, analyser m m
  • Effektiva, lönsamma verktyg
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Alvesta är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss