Få hjälp med Företagsformer i Alvesta:

Vilket val är smartast?

Ska du starta enmans- eller flermansbolag? Vilka förutsättningar finns för företaget? Och vad är det för verksamhet som ska bedrivas? Det är några av frågorna som avgör vilken företagsform som passar just din verksamhet bäst. 

Här har vi gjort en sammanställning över fem olika företagsformer: Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta får du:

  • Goda affärsråd
  • Smarta digitala lösningar
  • Effektiva, lönsamma verktyg
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Alvesta är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss