Få hjälp med Ägarskifte i Alvesta:

Hur säkras bäst önskat resultat?

Försäljning, breddat ägande, generationsskifte och avveckling – det är fyra vanliga ägarförändringar för företag. Utifrån dina skäl och syften så hjälper vi på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta dig hitta bästa möjliga lösning.

Oavsett form för ägarförändring är planering A och O för ett bra resultat. Det kan handla om att hitta rätt upplägg för att undvika onödiga skatter, titta på olika finansieringsalternativ och möjligheter att genomföra upplägget. Det är också viktigt att se på både den äldre och nya generationens företagares privata situation. Hur är det med pension, möjlighet att ta ut lön och utdelning? Hur ser familjesituationen ut? Ofta behövs testamente eller samboavtal ses över.

Olika fördelar och nackdelar för parterna

Det är många frågor som måste lösas. Är det företaget eller själva verksamheten i företaget som ska överlåtas?  De olika alternativen innebär stora skillnader både vad gäller skatt och förutsättningar att driva verksamheten vidare. Alternativen innebär olika fördelar och nackdelar för köpare och säljare. Det som är bästa lösningen i ett fall behöver inte vara rätt i ett annat fall där förutsättningarna ser annorlunda ut. 

Det är ett växande problem med olika oseriösa aktörer som vill ta över företag för att använda bolag för bedrägerier och andra brottsliga sammanhang. En del köper bolag och lovar att avveckla dem men istället säljs de vidare för att utnyttjas av brottslingar. Vi kan hjälpa till med bakgrundskontroller.

Generationsskifte och försäljning av företaget är en informativ och mer utförlig artikel från ett av våra nyhetsbrev för dig som vill läsa mer.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Alvesta Revisionsbyrå i Alvesta får du:

  • Smarta, ekonomiska upplägg
  • Goda råd kring finansiering etc
  • Hjälp med kontroll och avtal
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Alvesta är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss