Visar 7 av 102 inlägg

Tips

Belopp och procent

Belopp och procent 2024 Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det...
Läs mer
Tips

Dåliga tider måste inte innebära slutet

  Antalet konkurser ökar i Sverige och är nu antalsmässigt på den högsta nivån sedan finanskrisen i början av nittiotalet. Men det är viktigt...
Läs mer
Tips

Ekonomiska svårigheter och årsredovisningen

  Om ett företag har ekonomiska svårigheter påverkar detta årsredovisningens utformning. Enligt god redovisningssed krävs nämligen att företaget lämnar tillräckliga upplysningar om osäkerheten.  En...
Läs mer
Nyhet

Moms i samfälligheter, ekonomiska föreningar m.m.

I februari 2022 beslöt Skatteverket att samfälligheter och vissa ekonomiska föreningar som till exempel fiberföreningar, skulle anses sälja momspliktiga tjänster när de tog betalt...
Läs mer
Tips

När vänder det egentligen?

I det förra nyhetsbrevet frågade vi läsarna om och hur de påverkats av lågkonjunkturen. Och när det egentligen vänder. Av de som svarat på...
Läs mer
Tips

Tidig hjälp kan hindra konkurs

Anders Nilsson är advokat och konkursförvaltare. Han arbetar sedan 2000 på Wistrand Advokatbyrå i Stockholm där han även är partner. Han har alltid varit...
Läs mer
Nyhet

Modernare regler för arkivering av räkenskapsinformation m.m.

Regeringen föreslår förändringar i bokföringslag och aktiebolagslag m.fl. som ska träda ikraft den 1 juli 2024. De viktigaste förändringarna är att kravet att behålla...
Läs mer