”Jord- och skogsbruk – kan ni den ekonomin?”

Är du skogsägare? Äger du en näringsfastighet? Driver du jordbruk eller skogsbruk? Då finns olika ekonomiska problem och möjligheter ..