Få hjälp med Ekonomistyrning i Nyköping:

Rätt åtgärder för att nå målen 

Ekonomistyrning är ett ganska vitt begrepp som omfattar alla de åtgärder man gör för att nå ett ekonomiskt mål. Vi på LR Revision & Redovisning Nyköping i Nyköping kan hjälpa dig sätta målen, identifiera effektiva åtgärder och hjälpa dig på resan mot målen.

För större företag är ekonomistyrning ett sätt att bland annat konkretisera affärsplanens visioner och mål i mätbara värden. Det kan omfatta även mål som inte är finansiella, exempelvis kundnöjdhet etc. Men även för de mindre företagen är ekonomistyrning ett viktigt affärsredskap.

Resultatstyrning, handlingsstyrning och personalstyrning hör till huvuddelarna. Budgetar och kalkyler är effektiva verktyg. Vi kan också hjälpa dig ta fram nyckeltal, göra jämförelser med andra företag i branschen, analysera rapporter etc. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision & Redovisning Nyköping i Nyköping får du:

  • Hjälp med ekonomistyrning
  • Nyckeltal, analyser m m
  • Effektiva, lönsamma verktyg
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revision & Redovisning Nyköping i Nyköping har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Kontakta oss