Få hjälp med Deklarationer i Kungälv:

En viktig slutprodukt

Deklarationen är, tillsammans med bokslutet, en del av ”slutprodukten” i vårt löpande arbete för dig. I deklarationen görs avdragen som tas hänsyn till i bokslutet och allt samordnas med fördel i de program vi jobbar i.

För alla typer av företagsformer är det av stor vikt att resultatet blir rätt, men för dig med enskild firma är det extra viktigt att ta hjälp från någon som kan – som oss här på Kungälvs Redovisningsbyrå i Kungälv. För jord- och skogsbruk är reglerna dessutom extra komplicerade.

När man kommer fram till själva deklarationen är möjligheten att påverka årets skatt begränsad. Ett tips är att göra en beräknad deklaration innan räkenskapsåret och kalenderåret går till ända. Detta är särskilt viktigt för delägare i mindre aktiebolag för att till exempel säkerställa att företagsledaren tar ut tillräckligt hög kontant lön för att kunna utnyttja regler om utdelning. 

Vi som jobbar med det här professionellt följer hela tiden med i de förändringar som görs och utbildar oss för att kunna göra jobbet på bästa sätt för dig. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Kungälvs Redovisningsbyrå i Kungälv får du:

  • Smarta digitala lösningar
  • Kvalitetssäkrade rutiner
  • Specialistkunskaper
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Kungälv är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss