Få hjälp med Ägarledda företag i Kungälv:

Beskattning och förmåner

Det ska egentligen inte spela någon roll i vilken form man bedriver företag när det gäller beskattning – men det finns skillnader, och det finns stora fördelar med att ha koll på dem. Välkommen till Kungälvs Redovisningsbyrå i Kungälv för goda råd.

I ett aktiebolag kan man välja att ta ut överskottet som lön eller utdelning, och en kombination av de båda är oftast att föredra. Viktigt är att inte missa den pension och sjukpenning som uttag som lön ger, men bara upp till vissa nivåer. Ett viktigt skyddsnät värt de högre procent i skatt som uttagsformen ger. 

I ett aktiebolag finns också möjlighet att ge sig själv som arbetsgivare olika förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, eller presenter vid jämna födelsedagar om upp till 15 000 kronor.

Driver man enskild firma eller handelsbolag så är de sociala avgifterna lite lägre, men man beskattas man inte efter vad man faktiskt tar ut utan efter vilken vinst bolaget gör. Här finns  också olika typer av möjligheter att skjuta på beskattningen vilket kan vara fördelaktigt om det planeras väl. Tänk på att en uppskjuten skatt ska betalas längre fram. 

Lön eller utdelning – ett räkneexempel:

Som företagsledare i ett aktiebolag kan man välja att ta ut överskottet som lön eller utdelning. Hur ska man tänka? 

Upp till en kontant lön inklusive skattepliktiga förmåner på cirka 42 000 kr per månad betalar man inte statlig inkomstskatt och lön ger förmåner i form av sjukpenning och pension. Tumregeln är därför att ta ut lön istället för utdelning upp till nivån för statlig inkomstskatt alternativt högsta pensionsgrundande inkomst (cirka 550 000 kr).

Vid högre löneuttag ökar skatten på lön. För de överskjutande beloppen blir därför den totala skatten lägre vid utdelning jämfört med beskattning av lön. Det finns därför begränsningar hur mycket utdelning en delägare i ett fåmansföretag får ta. Enligt förenklingsregeln är det möjligt att ut drygt 180 000 kr som utdelning. 

Det är dock i regel förmånligare att beräkna utdelningsutrymme enligt huvudregeln som innebär att man utgår från aktiernas anskaffningsvärde och får lägga till 50 procent av kontanta löner förutsatt att delägarna har tagit ut tillräckligt hög kontant lön. 

Det finns en rad detaljregler och beräkningarna är komplicerade. De belopp som gäller i år finns under belopp och procent.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Kungälvs Redovisningsbyrå i Kungälv får du:

  • Uppdaterade detaljkunskaper
  • Rådgivning utifrån lång erfarenhet
  • Lönsamma, effektiva lösningar
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Kungälv är flera av våra konsulter auktoriserade.

Kontakta oss