Få hjälp med Rapportering & Uppföljning i Visby:

Lärdomar ur er historia

Varit med om att få företagets resultat- och balansrapport översänd – kanske med hälsningen ”Ring om du har några frågor”? Vi på Swewik Revision Gotland i Visby hjälper dig istället att tolka rapporterna och lyfta fram det som är viktigt för just er.

Vilka nyckeltal är intressanta för att styra er verksamhet? Personalkostnader i förhållande till omsättning kanske? Vi lyfter ut och visualiserar det av vikt. Rapporteringen blir ett väldigt bra beslutsunderlag för verksamheten och ju mer aktuell rapporteringen är desto mer relevant blir den för dina åtgärder och beslut.

Resultatet är också ett bra underlag för den rådgivning som vi erbjuder här i Visby.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Swewik Revision Gotland i Visby får du:

  • Smarta digitala lösningar
  • Nyckeltal och rapporter
  • Effektiva uppföljningar
  • Personlig kontakt

LR Online: Smart och flexibelt

Med LR Online har du också alltid tillgång till redovisning, viktig administration och företagets ekonomi online – oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resande fot. Dessutom har du även tillgång till ditt arkiv där du kan spara årsredovisningar och beslutsdokumentation.

  • Du bestämmer själv vem som ska göra vilka arbetsuppgifter.
  • Du slipper programinstallationer och uppdateringar på egen utrustning.
  • Du kan vara trygg – säkerhetskopiering sker automatiskt.
  • Du kan enkelt integrera LR Online med andra digitala tjänster.
  • Du sparar tid!

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Visby är alla konsulter auktoriserade.

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Swewik Revision Gotland i Visby kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss