Få hjälp med Affärsutveckling:

Bollplank för rätt vägval

Ett företag genomgår många olika faser i sin utveckling och interna förändringar liksom omvärldsförändringar påverkar hur företaget bäst drivs vidare. 

Det kan handla om en förändrad konkurrenssituation eller förändrade konsumtionsmönster. Hur ska ditt företag möta utmaningarna. Vi har kompetens och erfarenhet från många områden och företag och kan fungera som bollplank och ställa frågorna som gör att ni kommer vidare i processen. Exempelvis kring:

– nya krav vad gäller kvalitetssäkring

– utmaningar kring kvalitetsstyrning

– teknikutveckling

– digitalisering

– klimatfrågor och mycket mer.

En genomarbetad affärsplan med prognoser och budget som är realistiska och stämmer med verkligheten är viktiga verktyg. Vi kan hjälpa till att ta fram de underlag som behövs. 

Här kan vi på LR Revision & Redovisning bidra genom att ta fram en affärsplan, ställa de avgörande frågorna och vara bollplank för alternativ och idéer. Vilken väg är mest hållbar, lönsam och effektiv för just ditt företag?

Läs mer om:

Hitta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision i Sundsvall får du:

  • Rutinerade rådgivare
  • Specialistkompetens
  • Hjälp med affärsplan m m
  • Personlig kontakt

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Revision & Redovisning har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.