Visar 7 av 122 inlägg

Tips

Belopp och procent

Belopp och procent 2024 Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det...
Läs mer
Nyhet

Uttagsbeskattning i enskild näringsverksamhet

En tillgång i en näringsverksamhet som används privat räknas som en förmån och ska beskattas. Men det finns olika regler för om användandet sker...
Läs mer
Nyhet

Moms vid delad användning av lokaler

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare kommit fram till att det inte finns något som hindrar frivillig registrering till mervärdesskatt i de fall flera hyresgäster delar...
Läs mer
Tips

Sommarvikarier – så funkar det

Har du hittat sommarvikarier som verkar både trevliga, snabba och noggranna? Grattis, då är det bara några saker du behöver ordna med för en...
Läs mer
Nyhet

Vårändringsbudgeten 2024

Vårändringsbudgeten innehåller inte några förslag som tar direkt sikte på företagen, vilket är helt normalt. Däremot aviserar regeringen några förslag som kan komma längre...
Läs mer
Tips

Dåliga tider måste inte innebära slutet

  Antalet konkurser ökar i Sverige och är nu antalsmässigt på den högsta nivån sedan finanskrisen i början av nittiotalet. Men det är viktigt...
Läs mer
Tips

Ekonomiska svårigheter och årsredovisningen

  Om ett företag har ekonomiska svårigheter påverkar detta årsredovisningens utformning. Enligt god redovisningssed krävs nämligen att företaget lämnar tillräckliga upplysningar om osäkerheten.  En...
Läs mer