Den sista februari är det internationella musarmsdagen. Ingen rolig sak att råka ut för. En vanlig orsak till musarm är dålig arbetsställning och att jobba ensidigt med axlar, nacke och armar. Läs mer om skatteregler för hälso- och sjukvård, företagshälsovård och rehabilitering. 

Huvudregeln är att en anställds förmån av hälso- och sjukvård är att skattepliktig förmån för den anställde. Men det finns undantag. Till undantagen hör företagshälsovård, hit hör bl.a. undersökningar som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. Även förebyggande behandlingar och rehabilitering är skattefri. Förebyggande arbete och rehabilitering handlar om åtgärder som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. Gränsdragningen mellan skattepliktig sjukvård och skattefri rehabilitering kan ibland vara svår att dra. Det kan även vara svårt att dra gränsen mellan friskvård och rehabilitering, något som bl.a. har betydelse i enskilda firmor och handelsbolag.

För arbetsgivaren är dessa kostnader avdragsgilla. Reglerna ovan gäller anställda. En företagsledare är normalt anställd i aktiebolaget och omfattas därmed av reglerna. En bolagsman i ett handelsbolag eller en enskild näringsidkare är däremot inte anställd och då gäller bl.a olika regler beroende på om det är rehabilitering eller friskvård. Egen friskvård är nämligen inte avdragsgillt i den enskilda firman eller för bolagsmannen i handelsbolaget. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kontakta oss